________________________________________________________________________

 

Donateur worden

Stichting Studiefonds Plus is afhankelijk van de goede wil en gulle gaven van sympathisanten. In het bijzonder vragen wij uw bijdrage voor studiebijdragen aan ex-vluchtelingen die niet elders terecht kunnen, aan het ondersteunen van onze cliënten die naar land van herkomst zijn teruggekeerd maar toch nog hulp nodig hebben (medische hulp).

___________________________________________________________________

Stort direct op NL76 ABNA 089 39 33 732 t.n.v. St. Studiefonds PLUS

___________________________________________________________________

Voor langdurende (periodieke) schenkingen is geen notariële akte meer nodig. Een gewone  Schenkingsovereenkomst  voldoet. Daarmee verbindt U zich tot een fiscaal aftrekbare* schenking verspreid over 5 jaar. Hier vindt u meer informatie over schenkingen.

Naast de schenkingsovereenkomst kunt u desgewenst ook een Machtiging tot doorlopende Incasso invullen en insturen naar (als bijlage bij een email) post@studiefondsplus.nl of per briefpost naar Studiefonds PLUS, Keizersgracht 117, 1015 CJ AMSTERDAM.

* Bij een langdurende (zgn periodieke) schenking ontvangt u van ons het Transactienummer (dat u nodig heeft voor de Belastingdienst). Stichting Studiefonds PLUS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het ANBI Beschikking nr, ook wel genoemd RISN nummer, is  8194 35 120.