________________________________________________________________________

 

Donateur worden

Stichting Studiefonds Plus is afhankelijk van de goede wil en gulle gaven van sympathisanten. In het bijzonder vragen wij uw bijdrage voor studiebijdragen aan ex-vluchtelingen die niet elders terecht kunnen, aan het ondersteunen van onze cliënten die naar land van herkomst zijn teruggekeerd maar toch nog hulp nodig hebben (medische hulp) en de pas ingeburgerden die aanvankelijk via ons Bed Bad en Brood ontvingen maar ook nog veel extra kosten moeten dragen.

___________________________________________________________________

Stort direct op NL76 ABNA 089 39 33 732 t.n.v. St. Studiefonds PLUS

___________________________________________________________________

Voor langdurende (periodieke) schenkingen is geen notariële akte meer nodig. Een gewone  Schenkingsovereenkomst  voldoet. Daarmee verbindt U zich tot een fiscaal aftrekbare* schenking verspreid over 5 jaar. Hier vindt u meer informatie over schenkingen.

Naast de schenkingsovereenkomst kunt u desgewenst ook een Machtiging tot doorlopende Incasso invullen en insturen naar (als bijlage bij een email) post@studiefondsplus.nl of per briefpost naar Studiefonds PLUS, Keizersgracht 117, 1015 CJ AMSTERDAM.

* Bij een langdurende (zgn periodieke) schenking ontvangt u van ons het Transactienummer (dat u nodig heeft voor de Belastingdienst). Stichting Studiefonds PLUS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het ANBI Beschikking nr, ook wel genoemd RISN nummer, is  8194 35 120.