De stichting

Stichting Studiefonds PLUS is gericht op verbetering van het sociaal en maatschappelijk perspectief van mensen in een achterstandssituatie.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 34302131. 

Het Fiscaal (ANBI) Nummer is 819435120. Dit is tevens het zgn RSIN nummer.

Vestigingsadres: Keizersgracht 117 B, 1015 CJ AMSTERDAM

Bestuur
Voorzitter: Mw. E.A. Gaarlandt, Secretaris Mw. A.F. Gaarlandt – Kist, Oprichter, Mw. J. Stallinga, penningmeester. 

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Hoofdlijnen actueel beleid

Beleidsplan

Jaarrekening (ww: 5178)

Verslag 2018