Studiefonds PLUS

Vroeger

Voorheen steunden wij jongeren met studiebijdragen.
Nieuwe aanvragen worden helaas niet meer in behandeling genomen wegen beperkte middelen.

Nu

Wilt u ons helpen om de altijd nog inkomende verzoeken van mensen die tussen wal en schip vallen de juiste weg te wijzen met de daarbij behorende financiële middelen? Wordt alstublieft donateur.

Onze bankrekening is:
NL76 ABNA 089 39 33 732 t.n.v. Stichting Studiefonds PLUS