____________________________________________________________

Wilt u ons helpen om ongedocumenteerden, statushouders en vrijwillige terugkeerders op weg te helpen bij het opbouwen van hun bestaan, met de daarbij behorende financiële middelen? 

In het bijzonder vragen wij uw bijdrage voor studiekosten van ex-vluchtelingen die niet elders terecht kunnen, steun aan onze cliënten die naar land van herkomst zijn teruggekeerd maar toch nog hulp nodig hebben (medische hulp), aan pas ingeburgerde statushouders en Bed Bad en Brood voor ongedocumenteerden.  

____________________________________________________________

Jaarverslag/rekeningHoofdlijn actueel beleidBeleidsplan 2021 

____________________________________________________

Bankrekening: NL76 ABNA 089 39 33 732 t.n.v. Stichting Studiefonds

____________________________________________________________________

________