____________________________________________________________

Voor dit fonds bestaat helaas geen actieve aanvraagprocedure meer. De Stichting steunt wel de nog lopende aanvragen. Deze betreffen het op weg helpen en bevorderen van omstandigheden van ongedocumenteerden, statushouders en vrijwillige terugkeerders bij het zoeken naar een nieuw bestaan.   

____________________________________________________________

Jaarverslag JaarrekeningHoofdlijn actueel beleidBeleidsplan 2021 – Standaard publ. formulier ANBI 2020

____________________________________________________

Bankrekening: NL76 ABNA 089 39 33 732 t.n.v. Stichting Studiefonds

____________________________________________________________________

________